logo  Društvo "Joga v vsakdanjem življenju" Ljubljana

 • vpisi

  Vpis in članarina

 • urnik

  Lokacije in urnik vadb

 • video

  Video predstavitev

Karma joga

 

V društvu želimo vsem članom ponuditi možnost, da poleg drugih vrst joge izvajajo tudi karma jogo. V ta namen je organizirana skupina za karma jogo, na katero koordinatorji delovnih področij naslavljajo pozive k opravljanju različnih občasnih ali stalnih del in zadolžitev, ki potekajo v društvu.

Zakaj karma joga ?

Vsi klasični viri o jogi opredeljujejo karma jogo kot enega od štirih stebrov človekovega razvoja. Poleg radža joge (vadbe), gjana joge (študija in znanja) in bhakti joge (predanosti) je potrebno tudi nesebično delovanje, ki nas osvobaja in duhovno prečiščuje.
Karma joga pomeni, da opravljamo določeno delo za dobrobit drugih, ne da bi za to pričakovali karkoli v zameno. Bistvo ni v tem, da ne prejmemo plačila, ampak v našem odnosu - v želji prispevati in pomagati.
Društvo JVVŽ Ljubljana kot neprofitna organizacija že več kot 20 let temelji na karma jogi. Vse delo v društvu se opravlja prostovoljno v korist društva kot celote in posameznika ter za razvoj JVVŽ in širše družbeno dobro.

Z izvajanjem karma joge:

 • pospešimo in olajšamo svoj duhovni razvoj
 • prečiščujemo in razvijamo svoje mentalne kvalitete
 • sodelujemo pri doseganju pozitivnih ciljev
 • spoznavamo nove ljudi in se družimo
 • razvijamo svoje sposobnosti in se neformalno učimo novih znanj

Kako je organizirana karma joga v društvu?

 • Skupino za karma jogo sestavljajo vsi zainteresirani člani (inštruktorji, pomočniki ter člani organov društva so vključeni avtomatično). Koordinatorji, zadolženi za posamezna področja dela v društvu, vse vključene člane preko e-pošte redno vabijo k opravljanju potrebnih del. Seznam karmajogijev se dopolnjuje glede na izkazan interes posameznikov.
 • Karma jogo lahko izvajajo vsi člani društva. Vključijo se lahko kadarkoli, s prijavo na vadbi ali na društveni telefon/e-naslov.
 • Člani skupine za karma jogo opravljajo različna dela (sodelovanje pri urejanju in vzdrževanju joga centra, pripravi prireditev in pripravi gradiv, administrativna dela, sodelovanje pri promocijskih aktivnostih in vpisovanju novih članov …). Naloge so stalne, občasne ali enkratne, določajo pa jih koordinatorji delovnih področij v dogovoru z izvršnim odborom društva.
 • Člani, ki se vključijo v skupino za karma jogo, preko interne e-poštne liste in po drugih poteh redno dobivajo pozive k različnim delom, na katere se odzivajo v skladu s svojimi znanji, zmožnostmi in interesi.
 • Vsak član, ki izvaja karma jogo, pri tem upošteva navodila in društvena pravila, ter delo opravlja vestno in odgovorno.
 • Koordinatorji delovnih področij so odgovorni za to, da karma jogiji dobijo ustrezna navodila za delo, in za spremljanje izvedbe.

 

Če si želite sodelovati pri karma jogi v društvu, nas pokličite na telefon 040 221 108 ali se prijavite na e-mail karma_joga@joga-ljubljana.org. Pristopite lahko kadarkoli. Dobrodošli!

Kontaktni podatki

naslov Joga center 
Selanova 16, 1000 Ljubljana
gsm 040 221 108
od ponedeljka do četrtka
od 10.00 do 11.00 in od 16.00 do 17.00

mail info@joga-ljubljana.org

Prijava na e-novice

captcha 

Go to top